"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."

                                                                                                     Robert Fulghum


Naše mateřská škola se nachází v klidné části vesnice Bravinné, která je umístěna v bývalé budově základní školy. Jsme jednotřídní školička rodinného typu. Ve školním roce 2013/2014 budova MŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Prostory v budově jsou dostatečně velké, umístěné ve dvou podlažích. Jsou slunné, hezky vymalované a vyzdobené, včetně dětských prací. K mateřské škole také patří velká zahrada vybavena novými herními prvky.

Naše mateřská škola spadá pod jeden právní subjekt - pod ředitelství ZŠ a MŠ Bílovec Komenského ul. odkud se pro mateřskou školu dováží ze školní jídleny strava. K tomuto právnímu subjektu také patří další tři mateřské školy. Mateřské školy v Bílovci na Zahradní ulici a Svobodově ulici jsou mateřskými školami městskými, mateřské školy v Bravinném a ve Staré Vsi jsou jednotřídními mateřskými školami na vesnici.

Zřizovatelem je město Bílovec.

Kapacita: 26 dětí
Provoz: 6.30 - 16.00 hodin (MŠ se v 6.30 hod. odemyká a v 16.00 hod. uzavírá, rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby MŠ mohla být v 16.00 hod. uzamčena.)     

                                                

Malé dítě je jako rostlinka nebo strom, který je třeba pěstovat, starat se o jeho růst a vývoj, nasměrovat ho při jeho cestě životem. Proto, aby se dokázalo vyrovnat s obtížemi, musíme mu pomáhat, najít správnou cestu a stanovit pravidla, která ho povedou k vlastní zodpovědnosti. Čas dětství je čas bezstarostný, šťastný a plný radosti. Ale také čas prvních samostatných krůčků, objevování, čas přátelství a her, čas poznávání a hledání. Takové dětství bychom přály všem dětem a to je také jeden z cílů naší práce.


Nadstandardní aktivity

- úzká spolupráce s rodiči
- logopedická prevence
- jóga pro děti
- časopis pro předškoláky - Sluníčko
- předplavecký výcvik
- blízký kontakt s přírodou
- návštěvy divadelních a filmových představení
- společné akce rodičů a dětí
- výlety

Naše projekty

Celé Česko čte dětem
Malý zahradník